News

‘Oxford Cymru’ Outreach Consortium

St Catherine’s College is committed to attracting the most gifted students, whatever their social background or financial situation. The College has worked hard to expand its outreach work in recent years, including the formation of the Catalyst Programme and expansion of the Outreach Team within the College. Today we are excited to announce our latest initiative.

St Catherine’s College, in partnership with Jesus College and New College, will be helping to enhance the outreach provision for schools in all parts of Wales by forming the ‘Oxford Cymru’ outreach consortium.

We are looking forward to working with students of mixed ages, teachers, and parents from Wales, to ensure that all talented students see Oxford as a realistic and achievable ambition.

We are really excited to join this new venture and are looking forward to resuming face-to-face outreach as soon as it is safe to do so. If you would like to learn more about our plans or if you think you might be able to support us please get in touch via: admissions@stcatz.ox.ac.uk

 

Mae Coleg Santes Catrin wedi ymrwymo i ddenu’r myfyrwyr mwyaf galluog, beth bynnag fo’u cefndir cymdeithasol neu eu sefyllfa ariannol. Mae’r Coleg wedi gweithio’n galed i ehangu ei waith  estyn allan dros y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys sefydlu’r Catalyst Programme ac ehangu’r Tîm Estyn Allan o fewn y Coleg. Heddiw rydym yn falch o gyhoeddi ein menter ddiweddaraf.

Bydd Coleg Santes Catrin, ar y cyd â Choleg yr Iesu a’r Coleg Newydd, yn helpu i ehangu’r ddarpariaeth estyn allan i ysgolion ar hyd a lled Cymru, drwy sefydlu consortiwm estyn allan ‘Oxford Cymru’.

 Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda myfyrwyr o bob oed, athrawon a rhieni o Gymru, i sicrhau bod pob disgybl talentog yn ystyried Rhydychen fel uchelgais realistig y gellir ei chyrraedd.

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at gael ymuno â’r fenter newydd hon ac yn awyddus i ailddechrau estyn allan wyneb-yn-wyneb, pan fydd yn ddiogel i ni wneud hynny. Os hoffech ddysgu mwy am ein cynlluniau neu’n credu y gallech ein cefnogi, cysylltwch â admissions@stcatz.ox.ac.uk os gwelwch yn dda.

 

YouTube video